Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Partnereink
Tanúsítvány
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Házhozszállítás

Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Az adatkezelési tájékoztató célja
 • A Netkoking Kft. (2364 Ócsa, Falu Tamás utca 51/a, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint

  adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal

  arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a

  hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott

  elvárásoknak.

  A Netkoking Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan

  elérhetők a www.ocsabest.hu/adatvedelem címen.

  A Netkoking Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

  Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

  Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk

  megválaszolja kérdését.

  A Netkoking Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak

  tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Netkoking Kft. a személyes

  adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,

  mely az adatok biztonságát garantálja.

  A Netkoking Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai
 • Amennyiben megkeresné Társaságunkat, jatekkovacs@gmail.com és +36(20)553 5368 elérhetőségeken

       léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 • A Netkoking Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől

        számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

 • Név: Netkoking Kft.
 • Székhely:2364 Ócsa, Falu Tamás utca 51/a
 • Cégjegyzékszám:13-09-137250
 • Adószám:13649021-2-13
 • Telefonszám: +36(20)553 5368
 • E-mail: jatekkovacs@gmail.com
 • Adatvédelmi tisztviselő

 • Név: Kovács László

  Telefonszám: +36(20)5535368

Általános rendelkezések
 •  A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

 •  A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek 7. pontjában (Adatkezelés) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

 •  A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruház áruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket nem érintik.

 • Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.  
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).
 • Áruházi vásárláskor ha a termék súlya meghaladja a 25kg ot, társaságunk jogot tart fent a szállítással kapcsolatosan miszerint a telephelyünktől 20km távolságon kívül eső rendelés esetén csak személyes átvétel lehetséges. Ezen termékek köre főleg a folyadékok, vizek, üdítők, sörök. Erről minden esetben írásban tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat.
A kezelt személyes adatok köre
 • Regisztrációs során megadandó személyes adatok

    Keresztnév(kötelező)

    Vezeték név (kötelező)

    Cégnév (nem kötelező)

    Utca, házszám (kötelező)

    Város (kötelező)

    Megye (kötelező)

    Irányítószám (kötelező)

    Telefonszám (kötelező)

    E-mail cím (kötelező)

    Megjegyzés a szállítmányozással kapcsolatban (nem kötelező)

    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető(rendelkezésre állás);

    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

    változatlansága igazolható (adatintegritás);

    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 • Technikai adatok

  A Netkoking Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott

  informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető(rendelkezésre állás);

  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

  változatlansága igazolható (adatintegritás);

  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  A Netkoking Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

  továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés

  ellen.

  A Netkoking Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés

  biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő

  védelmi szintet nyújt.

  A Netkoking Kft. az adatkezelés során megőrzi

  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

  a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és

  teljességét;

  a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,

  valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos

  eszközök.

Cookie-k (Sütik)
 • A sütik feladata

  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

  megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

  tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

  megkönnyítik a weboldal használatát;

  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)

  helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett

  sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a

  korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az netkoking.hu

  weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik

  érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e

  fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)A netkoking.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics

       statisztikai célú szolgáltatás használatával a netkoking.hu oldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban,

       hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény

       javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy

       böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

   

 • Online rendeléshez kapcsolódó adatok

        •  Keresztnév(kötelező)

        • Vezeték név (kötelező)

        • Cégnév (nem kötelező)

        • Utca, házszám (kötelező)

        • Város (kötelező)

        • Megye (kötelező)

        • Irányítószám (kötelező)

        • Telefonszám (kötelező)

        • E-mail cím (kötelező)

        • Megjegyzés a szállítmányozással kapcsolatban (nem kötelező)

 •  Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

        • Keresztnév(kötelező)

        • Vezeték név (kötelező)

        • Cégnév (nem kötelező)

        • Utca, házszám (kötelező)

        • Város (kötelező)

        • Megye (kötelező)

        • Irányítószám (kötelező)

        • Telefonszám (kötelező)

        • E-mail cím (kötelező)

        • Megjegyzés a szállítmányozással kapcsolatban (nem kötelező)

       

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Regisztráció,
Rendelés leadás
Az adatok a
kapcsolatfelvétel
és a rendelés
teljesítésére
kerülnek
felhasználásra
Önkéntes
hozzájárulás
Az üzleti kapcsolat
időtartama, vagy
törlési kérelem.
Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
 • Általános adatkezelési irányelvek

        A Netkoking Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi

        felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e

        hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

        Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok

        teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

        Felhívjuk a Netkoking Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes

        adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 • Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,

        így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

                                                        

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes

        személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok

        szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

        adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

        megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
Az adatok fizikai tárolási helyei
 • Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a

  következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával

  összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a

  látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes

  rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap

  használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező

  számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az netkoking.hu

  rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő

  adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor

  automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé

  tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
 • Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

 • Tárhelyszolgáltatás:

 • Tárhelypark Kft

 • Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em.

 • Telefon: (06 1) 700 4140

 • E-mail cím: info@tarhelypark.hu

 • Weboldal: www.tarhelypark.hu

 • Megismert adatok köre: ocsabest.hu domain és aldomain-eken található weboldalak tartalma, ezen domain-ekre

       alapuló email címekre érkező emailek.

 • Google Analytics:

 • Google Inc., Mountain View, California, USA

 • Megismert adatok köre: a veka.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

 • Facebook oldal:

 • Facebook Inc.

 • Menlo Park, California, USA

 • Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 • Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 •  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

   helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet

   athordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti

   elérhetőségein.

 • Tájékoztatáshoz való jog

   A Netkoking Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes

   adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.

   és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető

   formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

   Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

   adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

   személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az

   érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve

   amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

   címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a

   helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett

   panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal

   ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,

   hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható

   következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül

   adja meg a tájékoztatást.

 • Helyesbítés jogaAz érintett kérheti a Netkoking Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésétés a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog

   Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Netkoking

   Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

   módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

   más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

   adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

   kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával

   kapcsolatosan került sor.

 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás

   szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,

   az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve

   közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat

   végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi

   kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,

  érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az érintett kérésére a Netkoking Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike

         teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

         időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez   vagy védelméhez;
 • vagy  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

   amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az

   érintett jogos indokaival szemben.

   Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett

   hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más

   természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

   fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozáshoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes

   adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat

   egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga

   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

   adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

   végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

   érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

   profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha

   azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,

   jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

   vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a

   profilalkotást

   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve

   a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen

   jelentős mértékben érintené.

 • Visszavonás joga Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 • Bírósághoz fordulás joga

   Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben

   soron kívül jár el.

 • Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

   Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

   Telefon: 0613911400

   Fax: 0613911410

   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések
 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

   ájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a

   közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti

   Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,

   átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

   A Netkoking Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte

   – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához

   elengedhetetlenül szükséges.

A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte
 • A Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó, mint Vevő és az Eladó között, amely jogviszonyra a   megrendelés és annak nem automatikus, hanem a jogviszony részletes feltételeit tartalmazó visszaigazolása, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt   irányadók. A Webáruház a vonatkozó jogszabályok alapján 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelésének kézhezvételét, ennek hiányában a         vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. A megrendelésre az Eladó által küldött automatikus visszaigazolás csupán a megrendelés Eladó általi kézhezvételét jelzi a   Vevőnek.

 •  A megrendelés elküldésével a vásárló vételi ajánlatot tesz. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a jogviszony      lényeges feltételeit rögzítő, nem automatikus Eladói e-mail Vevő részére történő megküldésével az alábbiak szerint jön létre:

 • Kiszállítás esetén: Az Eladó által küldött azon email Vevő általi kézhezvételekor, amelyben Eladó értesíti Vevőt a teljesítés részletes feltételeiről, így különösen a   csomag futárszolgálatnak történő átadásáról, a szállítás vagy átvétel várható időpontjáról. (Ez nem a webáruház automatikus visszaigazoló emailjét jelenti – az   mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy beérkezett a Webáruházba a megrendelés.)

 • Személyes átvétel esetén: Az Eladó által küldött email Vevő általi kézhezvételekor, amelyben Eladó értesíti a Vevőt a teljesítés részletes feltételeiről, így különösen a termék személyes átvételi lehetőségéről és a vevőszolgálati iroda nyitvatartási idejéről. (Ez szintén nem a webáruház automatikus visszaigazoló emailjét jelenti – az mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy beérkezett a Webáruházba a megrendelés.) A fentiek szerinti e-mailekkel a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre a felhasználó (mint Vevő) és a Netkoking Kft (mint Eladó vagy Szállító) között.

 •  A Szolgáltató fenntartja magának annak jogát, hogy azt a megrendelést, amelyet a Vevő a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapelveinek (így különösen a Ptk. 1:3 §. /1/ bek.; 1:4 §. /2/ bek.; 1:5 §. /1/ bek.) az Eladó által megalapozottan valószínűsített megsértésével kezdeményezett, még a teljesítés előtt, mint jogszabályba ütközőt, az Eladó jogosult törölni, ezzel a jogviszonyt semmissé nyilvánítani.

 • Jogszabályba ütköző a megrendelés különösen, (de nem kizárólagosan) ha a Vevő

  • a terméket a jóhiszeműség és tisztesség elvének megsértésével rendelte;

  • a rendelés a Vevőnek felróható okból szabályzat-, szerződés-, vagy jogszabálysértő;

  • a Vevő magatartása a joggal való visszaélés tilalmát sérti;

  • a Vevő megtéveszti, vagy megtéveszteni próbálja az Eladót (pl. az Eladó engedélye nélkül, kiskereskedelmi továbbértékesítés szándékával rendel a Vevő, vagy eseti kedvezményeket jogosulatlanul, visszaélés-szerűen kíván igénybe venni);

 • A megrendeléseket Webáruház iktatja, azokat automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló utólag lekérheti, megtekintheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában.

 • Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

 •  A megrendelésre vonatkozó emailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

 • A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

 • Fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert a Webáruház sok esetben a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet, illetve SMS-t küld. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

 • A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „Kosárba teszem” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Pénztár” feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a szállítási cím, szállítási és fizetési módok megadását követően lehet a rendelést véglegesíteni és elküldeni. A webáruház használata során a fogyasztó fizetési kötelezettségének keletkezése előtt a Webáruház kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét arra, hogy az adott megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

 • A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét

 • Az oldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

 • Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles az Ön által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

 • A felhasználó a terméket a megrendeléskor megadott címen veheti át, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.

 • Átvételi módokA megrendelt termékeket a vásárló választása szerint futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre vagy átvételi pontra, illetve mód van személyes átvételre is az Eladó ügyfélszolgálatán. 2. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén – amennyiben a választott termék(ek) készleten vannak –, a vásárló a megrendelés során kiszállítási időpontot választhat. Egyéb esetekben a várható szállítási napról emailben vagy telefonon kap értesítést.

 • Személyes átvétel választása esetén a vásárló értesítést kap emailen és SMS-ben, amelyet követő 3 munkanapon belül a csomag személyesen átvehető az ügyfélszolgálaton. A már megrendelt (ezáltal lefoglalt) készleten lévő vagy beszerzést követően beérkezett termékeket a Webáruház legfeljebb 3 munkanapig tárolja. A megrendelt termékek 3 munkanapnál hosszabb ideig tartó tárolására és emiatt későbbi kiszállítására vagy személyes átvételére a Webáruház nem tud lehetőséget biztosítani. Az ügyfélszolgálat nyitva tartását az értesítés tartalmazza.

 • A rendeléseket a Webáruház általában 1-2 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van.

 •  A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, személyes átvétel esetén a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.)

 • Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető. Az itt leírt általános szállítási szabályokon felül a Webáruházakban történő megrendelés esetén egyes szállítási feltételek és költségek, kedvezmények eltérnek. 

Jótállás
 • Hecht termékek

         Magánszemély részére 2 év jótállás vonatkozik.

         Vállalkozás részére 6 hónap jótállás vonatkozik.

A vásárlástól való elállás joga
 •  A Webáruház vásárlóit, mint fogyasztót megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti indokolás nélküli elállási     jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 3 naptári napon belül az eredeti csomagolásban lévő további értékesítésre alkalmas állapotban lehet gyakorolni.

 • A fogyasztót a szerződés megkötésének napja és a termék kézhezvétele közötti időszakban is megilleti az elállás joga.

 • A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

  • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  • lyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 3 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

  • A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő három (3) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt (akár a 3.napon) elküldi.

 •  Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 3 napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.

 •  Elállásra vonatkozó igényt a vásárló emailben, postai úton írásban, személyesen vagy telefonon jelentheti be.

 • Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

 •  A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.
A felelősség korlátozása
 • A Webáruház áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

 • A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

  • Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.

  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

  • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

  • A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

  • Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  • A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

  • Termékértékelés írása esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött termékértékelést a Webáruház a megkérdezése nélkül törölheti, illetve közzéteheti. A termékértékelés beküldésével a felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt megjelenéséhez hozzájárul.

  Szerzői jog
  • A Webáruház oldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház a kárának külön bizonyítása nélkül is jogsértésenként legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház üzemeltetőjének.

  • A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

  •  Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

  • A Webáruház vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

  • Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

  Az adatkezelési tájékoztató célja

  A Netkoking Kft. (2364 Ócsa, Falu Tamás utca 51/a, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint

  adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal

  arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a

  hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott

  elvárásoknak.

  A Netkoking Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan

  elérhetők a www.ocsabest.hu/adatvedelem címen.

  A Netkoking Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

  Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

  Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk

  megválaszolja kérdését.

  A Netkoking Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak

  tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Netkoking Kft. a személyes

  adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,

  mely az adatok biztonságát garantálja.

  A Netkoking Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

  Az adatkezelő adatai
  • Amennyiben megkeresné Társaságunkat, info@ocsabest.hu és +36(20)553 5368 elérhetőségeken

         léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

  • A Netkoking Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől

          számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

  • Név: Netkoking Kft.
  • Székhely:2364 Ócsa, Falu Tamás utca 51/a
  • Cégjegyzékszám:13-09-137250
  • A bejegyző bíróság megnevezése:
  • Adószám:13649021-2-13
  • Telefonszám: +36(20)553 5368
  • E-mail: info@netkoking.hu

   

  • Adatvédelmi tisztviselő

  • Név: Kovács László

   Telefonszám: +36(20)252 2326

  Általános rendelkezések
  •  A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

  • 1.4. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek 7. pontjában (Adatkezelés) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

  • 1.5. A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruház áruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket nem érintik.

  A kezelt személyes adatok köre
  • Regisztrációs során megadandó személyes adatok

     Keresztnév(kötelező)

     Vezeték név (kötelező)

     Cégnév (nem kötelező)

     Utca, házszám (kötelező)

     Város (kötelező)

     Megye (kötelező)

     Irányítószám (kötelező)

     Telefonszám (kötelező)

     E-mail cím (kötelező)

     Megjegyzés a szállítmányozással kapcsolatban (nem kötelező)

     az arra feljogosítottak számára hozzáférhető(rendelkezésre állás);

     hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

     változatlansága igazolható (adatintegritás);

     a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  • Technikai adatok

   A Netkoking Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott

   informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

   az arra feljogosítottak számára hozzáférhető(rendelkezésre állás);

   hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

   változatlansága igazolható (adatintegritás);

   a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

   A Netkoking Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

   továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés

   ellen.

   A Netkoking Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés

   biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő

   védelmi szintet nyújt.

   A Netkoking Kft. az adatkezelés során megőrzi

   a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

   a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és

   teljességét;

   a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,

   valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos

   eszközök.

  A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
  Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
  Regisztráció,
  Rendelés leadás.
  Az adatok a
  kapcsolatfelvétel
  és a rendelés
  teljesítésére
  kerülnek
  felhasználásra.
  Önkéntes
  hozzájárulás.
  Az üzleti kapcsolat
  időtartama, vagy
  törlési kérelem.
  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
  • Általános adatkezelési irányelvek

          A Netkoking Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi

          felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e

          hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

          Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok

          teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

          Felhívjuk a Netkoking Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes

          adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  • Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,

          így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);                                        
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes

          személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok

          szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

          adatvédelmi rendelet, GDPR);

  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

          megakadályozásáról (Pmt.);

  • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
  Az adatok fizikai tárolási helyei
  • Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a

   következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával

   összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a

   látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes

   rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap

   használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

  • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező

   számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az netkoking.hu

   rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő

   adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor

   automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé

   tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
  • Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

  • Tárhelyszolgáltatás:

  • Tárhelypark Kft

  • Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em.

  • Telefon: (06 1) 700 4140

  • E-mail cím: info@tarhelypark.hu

  • Weboldal: www.tarhelypark.hu

  • Megismert adatok köre: ocsabest.hu domain és aldomain-eken található weboldalak tartalma, ezen domain-ekre

         alapuló email címekre érkező emailek.

  • Google Analytics:

  • Google Inc., Mountain View, California, USA

  • Megismert adatok köre: a veka.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

  • Facebook oldal:

  • Facebook Inc.

  • Menlo Park, California, USA

  • Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

  • Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás

  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  •  elérhetőségein.

  • Tájékoztatáshoz való jog

    A Netkoking Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes

    adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.

    és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető

    formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  • Az érintett hozzáféréshez való joga

    Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

    adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

    személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az

    érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve

    amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

    címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a

    helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett

    panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal

    ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,

    hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható

    következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül

    adja meg a tájékoztatást.

  • Helyesbítés jogaAz érintett kérheti a Netkoking Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésétés a hiányos adatok kiegészítését.

  • Törléshez való jog

    Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Netkoking

    Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

    módon kezelték;

  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

    más jogalapja;

  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

    adatkezelésre;

  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

    kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával

    kapcsolatosan került sor.

  • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás

    szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,

    az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve

    közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat

    végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi

    kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,

   érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az érintett kérésére a Netkoking Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike

           teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

           időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez   vagy védelméhez;
  • vagy  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

    amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az

    érintett jogos indokaival szemben.

    Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett

    hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más

    természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

    fontos közérdekéből lehet kezelni.

  • Adathordozáshoz való jog

    Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes

    adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat

    egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  • Tiltakozás joga

    Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

    adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

    végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

    érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

    profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha

    azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,

    jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

    vagy védelméhez kapcsolódnak.

  • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a

    profilalkotást

    Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve

    a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen

    jelentős mértékben érintené.

  • Visszavonás joga Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

  • Bírósághoz fordulás joga

    Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben

    soron kívül jár el.

  • Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

    Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

    Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

    Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

    Telefon: 0613911400

    Fax: 0613911410

    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

    Honlap: http://www.naih.hu